Disclaimer

Deze website is met zorg en nauwkeurigheid samengesteld aan de hand van gegevens die verstrekt worden door de bij de totstandkoming van dit project betrokken deskundigen zoals architect, adviseurs, aannemer, gemeentelijke diensten en dergelijke. Omdat de ontwikkeling van een bouwproject plaatsvindt binnen maatschappelijke kaders en verhoudingen die voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn, doen zich soms wijzigingen voor die ook door de bovengenoemde deskundigen niet voorzien werden. Wij spreken derhalve van een sfeerwebsite met illustratief karakter.

Opdrachtgever behoudt zich daarom het recht voor afwijkingen ten opzichte van deze website, door te voeren. Deze afwijkingen zullen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het eindproduct en geen invloed hebben op de aankoopprijs. Alle maat- en oppervlakte aanduidingen zijn ‘circa’.

De afgebeelde artist impressions, technische tekeningen, interieursuggesties en keukenfoto’s zijn zogenaamde ‘artist impressions’. Ze geven een goede indruk van de woningen en zijn deels naar fantasie van de illustrator ingevuld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Deze website is geen contractstuk. De definitieve overeenkomst (met bijlagen) omvat de bindende informatie.

Informatie & Verhuur

070 354 6600